Disclaimer

Bufab Flos, noch enige aan Bufab Flos gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de Bufab Flos website of de informatie in deze website.

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan Bufab Flos hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Bufab Flos gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en zal deze niet met derden delen.

Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van Bufab Flos of van aan haar gelieerde partijen. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact op met Bufab Flos.